Voorwoord

Elke generatie denkt dat juist zij de tijd meemaakt waarin de grote veranderingen plaatsvinden. Ik op mijn beurt ben daar ook van overtuigd. Veranderingen op het gebied van gezondheid, klimaat, werken, wonen.... we worden in eigen land, maar ook wereldwijd uitgedaagd om nieuwe wegen in te slaan. Dat is spannend, onzeker, frustrerend soms; maar tegelijkertijd ook enerverend en inspirerend. Het biedt belangrijke kansen voor verbetering. Dat geldt ook voor de grote omslag die op de rol staat voor de pensioensector. We werken toe naar een nieuwe aanvullende pensioenvoorziening die niet alleen nu van waarde is, maar dat in de toekomst ook blijft. Een wenkend perspectief voor miljoenen Nederlanders. De realisatie van het nieuwe pensioenstelsel heeft veel voeten in de aarde, maar de meerwaarde is groot. Het biedt kansen om in de dienstverlening dichter naast deelnemers te staan. Voor het kunnen blijven bieden van een waardevol pensioen is juist dat van cruciaal belang. Daarvoor is niet alleen achter de schermen belangrijk werk nodig. Juist vóór de schermen is een duidelijk en begrijpelijk pensioenverhaal essentieel, waarin we laten zien wat we doen voor werkenden en gepensioneerden en hoe we meebewegen met de tijdgeest. Vertrouwen, draagvlak en een goede landing bij het brede publiek zijn immers essentieel voor het succes van veranderingen. Om doelgericht samen met u als leden, samenwerkingspartners en stakeholders op weg te gaan, is een samenhangende benadering van ontwikkelingen en vraagstukken belangrijk. Daarvoor hebben we eind 2020 samen met u als leden de koers bepaald met een visie en daarbij behorende strategische opgaven voor de komende jaren. In 2021 kreeg u van ons al een voorproefje. Inmiddels hebben wij op basis daarvan een agenda kunnen samenstellen voor de komende vijf jaar. Met trots presenteren wij u dan ook onze meerjarenagenda voor 2022 – 2026. In de meerjarenagenda leest u over onze plannen en wat u de komende jaren van ons kunt verwachten. Uiteraard behouden we de noodzakelijke wendbaarheid want onderweg kan veel gebeuren. We zullen dan ook jaarlijks met een update komen. De blik van buiten naar binnen halen zien wij daarbij als belangrijke opdracht. Daarom zoeken we nog vaker dan voorheen samenwerkingen op met interessante en relevante partners. En u zult mij als nieuwe voorzitter van de Pensioenfederatie ook regelmatig zien en horen. Want we moeten ons goede verhaal, zeker in deze uitdagende tijden, blijven uitdragen. Ik nodig u uit om actief mee te blijven doen binnen de vereniging en van u te laten horen. We willen als federatie van pensioenfondsen samen met u optrekken. Een waardevol pensioen, nu en in de toekomst, voor miljoenen Nederlanders, daar doen we het voor! Ger Jaarsma Voorzitter