3.3 Vernieuwen van de dienstverlening

De pensioenreis van deelnemers krijgt door de stelselvernieuwingen en digitale ontwikkelingen een nieuwe, andere dimensie. Pensioen wordt persoonlijker en individueler en deelnemers willen eenvoudiger, sneller en financieel breder toegang tot informatie en diensten.

Daarmee verandert de relatie tussen pensioenfondsen en hun deelnemers en dat vraagt om een vernieuwende benadering van dienstverlening. Het betekent voor pensioenfondsen een omslag van deelnemers informeren naar meer ‘klantgericht’ denken met een meer persoonlijke benadering. De komende jaren hebben we dan ook nadrukkelijk aandacht voor het vernieuwen van de dienstverlening en de klantreis die daarbij past. De toegang tot data, de beweging naar meer gezamenlijke platforms, vernieuwende vormen van communicatie en het kunnen geven van handelingsperspectieven aan deelnemers zijn daarbij een belangrijk aandachtspunt. In 2022 zal een eerste verkenning plaatsvinden en worden gedeeld met onze leden naar wat een toenemende keuzebegeleiding onder de WTP betekent voor de dienstverlening respectievelijk zorgambitie van pensioenfondsen. Op weg naar het nieuwe stelsel willen we technologische mogelijkheden verder gaan benutten voor dienstverlening. Daartoe zullen we samen met onze leden en uitvoeringsorganisaties de komende jaren initiatieven ontwikkelen en voorstellen doen voor het vernieuwen van de diensten- en communicatie platforms voor deelnemers. In 2022 participeren we binnen de sector in initiatieven om een platform van microservices te ontwikkelen waarmee aan deelnemers een totaal overzicht kan worden geboden van opgebouwd pensioenvermogen. We zetten ons daarvoor in 2022 in om wetgeving voor de API af te ronden, zodat pensioengegevens vanuit het Pensioenregister kunnen worden gebruikt voor vernieuwingen in dienstverlening.