Colofon

Pensioenfederatie Prinses Margrietplantsoen 90 2595 BR Den Haag Postadres Postbus 93158 2509 AD Den Haag Telefoon: +31 (0)70 76 20 220 E-mail: info@pensioenfederatie.nl Website: www.pensioenfederatie.nl Tekst en beeld: Pensioenfederatie © Overname van tekst(delen) en/of beeldmateriaal uit deze uitgave is mogelijk na toestemming van de Pensioenfederatie. Aan de inhoud van deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. Pensioenfederatie, december 2021