3.5 Organiseren van innoverend vermogen in de sector

De Pensioenfederatie vindt het belangrijk om strategie en innovatie binnen de sector te stimuleren en daarmee de sector toekomstbestendig en wendbaar te maken en te houden.

Het volgen van ontwikkelingen en het stimuleren van nieuwe mogelijkheden en methoden is daar een belangrijk onderdeel van. Waar moeten we vroegtijdig op anticiperen en waar kunnen we profijt hebben van de geleerde lessen van andere financiële instellingen als banken en verzekeraars? Voor de stelselwijziging vinden we niet alleen de kansen maar ook aandacht voor de belemmeringen die pensioeninnovatie in de weg staan, relevant. Dat gaat bijvoorbeeld om taakafbakening tussen pensioenfondsen en verzekeraars (geen integrale advisering mogelijk), het verbod op ringfencing voor bedrijfstakpensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen (uitleg) en de vormgeving van de verplichtstelling. Daarnaast zijn ook marktverschuivingen en Europese ontwikkelingen die een impact kunnen hebben op innovatie van de sector, van belang om te volgen. We zullen vanaf 2022 een aantal activiteiten in gang zetten gericht op het signaleren van trends en ontwikkelingen en het verkennen van de impact daarvan op de pensioensector. We starten met het vormgeven van een innovatieagenda met aandachtsgebieden waarop we ons willen gaan richten. Daartoe zullen we nieuwe ontwikkelingen, trends en signalen verkennen, maar ook belemmeringen voor pensioeninnovatie in het nieuwe stelsel nader in kaart brengen. Daarnaast starten we met het vormgeven van een innovatieplatform waarop de Pensioenfederatie voor leden en samen met samenwerkingspartners innovatieve thema’s en methoden adresseert, kennis deelt en laat zien wie daar binnen de pensioensector mee bezig is. De genoemde activiteiten zijn meerjarig. Voor de invulling van deze activiteiten benutten we de kennis en expertise van voorlopers onder onze leden en binnen de sector als zodanig en we zullen deskundigheid en inzichten van buiten naar binnen halen.