3.


Werkagenda:

Meerjarige prioriteiten en activiteiten


Met een meerjarenagenda kan de Pensioenfederatie ook in de komende jaren voor haar leden zo scherp mogelijk aan de wind zeilen. Daarvoor laten we onze activiteiten zo goed mogelijk aansluiten op de ontwikkelingen en wat die voor pensioenfondsen (gaan) betekenen. Daartoe heeft de Pensioenfederatie als onderdeel van de strategische koers in 2020, samen met haar leden vijf prioritaire opgaven geïdentificeerd: 1. Versterken van het pensioenstelsel 2. Vormgeven van een robuuste digitale infrastructuur 3. Vernieuwen van de dienstverlening 4. Vergroten van de maatschappelijke rol 5. Organiseren van innoverend vermogen in de sector Samen met onze leden hebben we vastgesteld dat dit de vijf belangrijkste opgaven zijn waar de sector de komende jaren voor staat en waar de Pensioenfederatie haar leden in de realisatie bij dient te ondersteunen. Dat doen wij door belangenbehartiging, reputatiemanagement en door doelgerichte informatievoorziening en dienstverlening. Uiteraard staan ontwikkelingen niet stil; de wereld van morgen ontvouwt zich onderweg. Daarom zullen we jaarlijks onze werkagenda actualiseren. Daarbij houden we ook ruimte vrij om nieuw ontstane urgenties voor onze leden op te pakken. Onderstaand highlighten we onze activiteiten voor het eerstvolgende jaar, 2022. Daarnaast geven we, waar dat kan, ook een doorkijkje naar de daarop volgende jaren.

In dit hoofdstuk:

• Versterken van het pensioenstelsel • Vormgeven van een robuuste digitale infrastructuur • Vernieuwen van de dienstverlening • Vergroten van de maatschappelijke rol • Organiseren van innoverend vermogen in de sector