1.


Visie voor de toekomst:

Samen voor een waardevol pensioen


Als Pensioenfederatie hebben we samen met onze leden de strategische koers voor de komende vijf jaar bepaald. Diverse belangrijke vernieuwingen en veranderingen zijn in aantocht en daar willen we zo goed mogelijk opvolging aan kunnen geven.

In 2020 hebben we in diverse rondetafelgesprekken gekeken naar de toekomst: hoe ziet pensioen er voor werkenden en gepensioneerden uit over tien jaar? Wat verwachten zij dan van een pensioenaanbieder? Wat is er in de komende jaren voor nodig om een relevante pensioenpartner te blijven voor miljoenen Nederlanders? Kortom, hoe zorgen we voor een waardevol pensioen nu en in de toekomst? Als federatie van pensioenfondsen zijn wij er gezamenlijk van overtuigd dat pensioen met de juiste investeringen en onder de juiste condities, een waardevolle maatschappelijk voorziening is en kan blijven. Niet alleen voor werknemers en werkgevers, maar voor alle werkenden. Dat vereist een goed product, in goede handen, dat goed geregeld is. Vanuit die ambities werken pensioenfondsen iedere dag voor miljoenen Nederlanders aan hun inkomen voor later. Meer aandacht voor het individu binnen het collectief biedt kansen om de komende jaren nog dichter bij de wensen van de deelnemer en werkgever te gaan staan. Dat gaat om meer dan alleen het inkomen bij overlijden, arbeidsongeschiktheid en pensionering.

De dienstverlening aan deelnemers wordt belangrijker en vertrouwen in het waarom en hoe we pensioen opbouwen, is essentieel. Om onze ambities voor deelnemers zo goed mogelijk te realiseren, werken we binnen de sector vaker samen. Dat doen we verenigt binnen de Pensioenfederatie en ook daarbuiten met stakeholders. Samen werken we aan een waardevol pensioen voor miljoenen Nederlanders, nu en in de toekomst. Deze gedeelde koers is bepalend voor onze activiteiten in de komende jaren. Om die activiteiten in samenhang te kunnen oppakken kijken we in meerjarig perspectief naar de vraagstukken die voorliggen (H2) en naar de activiteiten die we voor en samen met onze leden gaan oppakken (H3). Om dat adequaat voor onze leden te kunnen doen zal ook de verenigingsstructuur worden vernieuwd (H4).