Voorwoord

Voor u ligt Agenda 2021. Hierin leest u over onze activiteiten voor het komende jaar. Uiteraard is alles erop gericht om voor en samen met u deze activiteiten goed uit te voeren en de daaraan verbonden uitdagingen aan te gaan. En dat doen we in deze bijzondere en onzekere tijden niet alleen met onze vakinhoudelijke expertise, maar vooral ook met de nodige wendbaarheid. Zo kunnen we alert en actief inspelen op ontwikkelingen die zich ongetwijfeld en soms onverwacht zullen voordoen. Ook in 2021 verwachten we geen rustig pensioenjaar te beleven. We werken aan een nieuw stelsel en doen dat onder – op z’n zachtst gezegd – uitdagende omstandigheden. Als Pensioenfederatie staan we aan de lat om u daarbij van dienst te zijn. In de sector zien we, naast de uitdagingen, ook reden voor optimisme. Nederland heeft voor het derde jaar op rij het beste pensioenstelsel ter wereld. Mooi voor de miljoenen Nederlanders die dagelijks op onze inspanningen rekenen voor een waardevol pensioen. Dat willen we blijven uitdragen en daarvoor werken we hard aan de noodzakelijke, vernieuwingen. Want ook in de toekomst moet het pensioen een wenkend perspectief kunnen zijn. Samen kunnen en moeten we belangrijke stappen voorwaarts zetten om pensioen waardevol te laten zijn voor de deelnemer, te innoveren in de uitvoering en pensioencommunicatie, om onze maatschappelijke rol te verstevigen en onze governance voor de toekomst goed te regelen. Het werken aan de toekomst begint nu en doen we het beste samen. Vanuit onze en uw deskundigheid en gezamenlijke betrokkenheid. Hoe we dat samen kunnen doen in 2021, is op dit moment onzeker. Kunnen we elkaar weer eens in het echt treffen en spreken? Het echte contact en gesprek met elkaar is toch prettig en nodig om die stappen voorwaarts te kunnen zetten. We gaan zien wat komend jaar ons op dat gebied (met / zonder Covid-19, met/ zonder vaccin) zal brengen. Mijn oproep aan u: laten we het optimisme stevig met elkaar vastpakken. Samen met u gaan we voor een goed pensioenjaar! José Meijer Voorzitter a.i.