Kwaliteit van pensioenadministraties

Pensioenfondsen zorgen samen met werkgevers en overheidsinstanties voor een goede en efficiënte pensioendienstverlening voor deelnemers en gepensioneerden. Dat vergt een goede pensioenadministratie.

Daarvoor zijn pensioenfondsen in belangrijke mate afhankelijk van de gegevens van onder andere werkgevers (Uniforme Pensioen Aangifte), Belastingdienst (loonaangifteketen, fiscaliteit), UWV (arbeidsongeschiktheid), SVB (AOW) en de Rijksdienst voor de Identiteitsgegevens (BRP). Ook de diensten van een partij als Logius (DigiD, Berichtenbox) zijn daarvoor belangrijk. Pensioenfondsen brengen al deze informatie samen in hun administratie zodat zij deelnemers en gepensioneerden zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. Technologische vernieuwingen bieden steeds meer mogelijkheden om de uitvoering te versterken, kosten te besparen en de kwaliteit van pensioenadministraties te vergroten. Daarvoor onderhouden we een breed netwerk met onder andere eerder genoemde instellingen om verbeteringen en veranderingen gezamenlijk aan te pakken. De Pensioenfederatie neemt ook deel aan iForum, een initiatief van DNB om technologische innovatie aan te jagen in de financiële sector. Daarnaast werken we samen met het SIVI. Voor 2021 wil de Pensioenfederatie in ieder geval inzetten op de volgende initiatieven:

  • Kosten voor het gebruik van DigiD, de Berichtenbox en de BRP stabiliseren en indien mogelijk verlagen;
  • Emailadressen opnemen in de BRP;
  • Versoepeling van het proces tussen pensioenfondsen en UWV om een vergoeding voor de misgelopen premie bij faillissement aan te vragen;
  • Verbetering van de levering van gegevens vanuit de Loonaangifteketen;
  • Begeleiden van de waardeoverdracht van kleine pensioen tussen pensioenfondsen;
  • Alternatief voor sectorcodes in verband met de plannen deze af te schaffen met vereenvoudiging van de controlefaciliteiten waardoor minder ‘grensconflicten’ ontstaan.

De kosten voor pensioenadministratie zijn sterk verhoogd doordat de Nederlandse fiscus de BTW-koepelvrijstelling voor deze diensten heeft ingetrokken. De Pensioenfederatie zal zich blijven inzetten voor het handhaven van deze vrijstelling.


Informatieveiligheid

In het huidige informatietijdperk volgen de ontwikkelingen in computerkracht, datagebruik, digitalisering en innovatieve toepassingen zich in snel tempo op.

Pensioenfondsen kunnen van deze ontwikkelingen profiteren door de dienstverlening te verbeteren (zie paragraaf 3.4.1). Tegelijkertijd vormen pensioenfondsen met hun grote hoeveelheid data een aantrekkelijk doelwit voor zowel commerciële partijen als cybercriminelen. Mede hierdoor neemt ook de wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid toe. De Pensioenfederatie zal de ontwikkelingen op dit gebied actief volgen, communiceren richting de leden en wanneer nodig in gesprek treden met autoriteiten. In 2019 hebben de leden van de Pensioenfederatie de Gedragslijn Gegevensbescherming geadopteerd. De Werkgroep AVG heeft de intentie om in 2022 een geactualiseerde versie te publiceren. In de tussentijd zal de Werkgroep AVG het gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens onderhouden namens de sector en regelmatig met aanvullingen komen op de Gedragslijn.