3.5 Uitvoerbaarheid van het tweede pijler pensioen


Pensioenfondsen hebben als taak om de door sociale partners overeengekomen pensioenregeling goed en efficiënt uit te voeren. De uitvoerbaarheid van het tweede pijler pensioen is voor pensioenfondsen dan ook van wezenlijk belang. Het raakt aan vele aspecten zoals de kwaliteit van pensioenadministraties en de veiligheid van informatiestromen.

In dit hoofdstuk:

• Kwaliteit van pensioenadministraties • Informatieveiligheid