3.4 Maatschappelijk verantwoord beleggen


Een waardevol pensioen nu en in de toekomst is ook maatschappelijk verantwoord belegd. Steeds meer deelnemers vinden het belangrijk dat hun pensioenopbouw geen schade toebrengt aan samenleving en milieu. Pensioenfondsen onderkennen dat en dragen in hun beleggingsbeleid steeds meer op verantwoorde en duurzame wijze hun steentje bij. Zij doen dat op een wijze die past bij het fonds en bij de eigen deelnemers. Daarnaast vormen duurzaamheidsrisico’s, zoals klimaatverandering, een steeds belangrijker onderdeel van risicomanagement.

In dit hoofdstuk:

• Herijken aan Europese ontwikkelingen • IMVB-Convenant • Klimaatcommitment • Investeren in een duurzame toekomst van Nederland