2.5 Speerpunten


In 2021 zal er vanuit de sector veel aandacht zijn voor alle wetgeving die vorm geeft aan de transitie naar het nieuwe pensioencontract. Dat vergt de nodige capaciteit en inspanning om tot goede resultaten te kunnen komen.

Daarom staan (ook) dit jaar voor de Pensioenfederatie de volgende twee speerpunten centraal:

01. Het voorbereiden op en communiceren over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel

02. Helderheid verkrijgen over de financiƫle positie van pensioenfondsen gedurende de transitie naar het nieuwe pensioencontract.

Over de inzet van de Pensioenfederatie op beide speerpunten, leest u meer in de werkagenda (hfst 3).

Leeswijzer

De speerpunten staan op de voorgrond en veel van onze activiteiten hangen daarmee samen. Maar we doen meer komend jaar. Wij nemen u in de hiernavolgende werkagenda graag mee in wat er voor 2021 allemaal op de rol staat.