2.1 Leden


Van, voor en door de leden: dat is de kern van de Pensioenfederatie. Als vereniging behartigen we de belangen van vrijwel alle Nederlandse pensioenfondsen, acteren we op voor de leden relevante maatschappelijke ontwikkelingen en verbinden we de pensioenfondsen onderling en met stakeholders. De 198 aangesloten pensioenfondsen vertegenwoordigen de belangen van:

  • 5,8 miljoen deelnemers
  • 3,4 miljoen gepensioneerden
  • 10 miljoen gewezen deelnemers.

Het gezamenlijk beheerd vermogen bedraagt ruim 1550 miljard euro.

De Pensioenfederatie verenigt, verbindt en vertegenwoordigt haar leden.

Verenigen

De Pensioenfederatie overkoepelt een grote diversiteit aan leden, groter en kleiner, groen en grijs, nieuw en gevestigd. Verschillende pensioenfondsen hebben verschillende prioriteiten en dat geldt ook voor de relatie tussen pensioenfondsen en hun uitvoeringsorganisaties. In die dynamische omgeving werkt de Pensioenfederatie aan het steeds verenigen van de soms zeer uiteenlopende belangen.

Verbinden

De Pensioenfederatie verbindt haar leden door bruggen te slaan tussen verschillende thema’s, tussen de leden onderling alsook met de politiek en de samenleving.

Vertegenwoordigen

De Pensioenfederatie vertegenwoordigt de leden door in gesprek te gaan met de politiek en andere stakeholders. Met oog voor de diversiteit in de sector beogen we de sectorbelangen steeds genuanceerd uit te dragen.