1.


Pensioensector: perspectief op 2021


In 2021 zal de pensioensector opnieuw geen rustig jaar beleven. Door de coronapandemie beleven we in alle opzichten ongekende tijden en dat geeft wereldwijd veel onzekerheid over de toekomst. Dichter bij huis werken we aan vernieuwingen die het pensioenstelsel toekomstbestendig moeten maken. Alle ontwikkelingen, dicht bij en verder weg, vergen van de sector dat koers wordt gehouden in onrustig water. Wat heeft 2021 voor de pensioensector in petto?

Als gevolg van de coronapandemie, BREXIT en geopolitieke spanningen zullen de onzekerheden over de economie, werkgelegenheid en internationaal handelsverkeer ook de komende jaren aanhouden. Een vaccin voor het covid-19 virus kan economisch en sociaal verlichting brengen, maar dat is vooralsnog geen gegeven. In 2021 heeft Nederland verkiezingen waardoor het toekomstig beleid op de genoemde terreinen nog niet bekend is. De financiƫle onzekerheid met terughoudend investeringsgedrag blijft daardoor groot voor veel bedrijven en particulieren. Vanwege de mogelijke verlagingen wordt 2021 ook voor de pensioenen van miljoenen Nederlanders geen gemakkelijk jaar. De aanhoudende historisch lage rente drukt behoorlijk op de prestaties met als gevolg dat in 2021 de pensioenen voor veel deelnemers duurder zullen worden. Deelnemers maken zich steeds meer zorgen over de waarde van hun (toekomstig) pensioen. Het raakt aan het vertrouwen in de sector en het draagvlak voor pensioensparen. Pensioenfondsen zijn zich bewust van deze zorgen. In 2021 is er dan ook alles mee gemoeid om vanuit een heldere koers duidelijkheid te kunnen geven aan deelnemers en gepensioneerden over wat met hun pensioen staat te gebeuren. De Pensioenfederatie ziet daarin ook aanleiding om als sector in breder perspectief toelichting te geven bij alle pensioenontwikkelingen. De uitwerking van het pensioenakkoord en de transitie naar het nieuwe contract zijn de komende jaren top of mind voor de sector. De vernieuwingen brengen grote veranderingen met zich mee. De urgentie om te komen tot een robuust en toekomstbestendig stelsel is groot. De uitwerking in wetgeving luistert nauw. Zowel de uitvoering als de communicatie naar deelnemers vergen een goede en intensieve voorbereiding. Daar liggen kansen voor de sector om bijvoorbeeld pensioencommunicatie anders vorm te geven en de deelnemer nog veel meer mee te nemen in zijn pensioen en alles wat daar gedurende het leven van invloed op is.

In maart staan de Tweede Kamerverkiezingen gepland. Op weg naar een nieuw pensioencontract heeft de uitkomst van de verkiezingen meer relevantie dan ooit. Hoe komt de nieuwe regering eruit te zien? En wat betekent dat voor de gewenste voortvarende behandeling van nieuwe pensioenwetgeving? Ondertussen zien we ook dat de politiek de lange balansendiscussie opnieuw op tafel heeft gelegd wat de mate van pensioensparen ter discussie stelt. De invulling van het nieuwe regeerakkoord en de gevolgen voor alle pensioenwetgeving zullen we nauwlettend volgen. Ondertussen zien we in Europa eveneens spannende tijden voor de sector. Vanaf 2021 staan we er als Nederland met ons unieke pensioenstelsel alleen voor. De Britten die als enig ander EU-land ook een substantieel pensioenkapitaal hebben gespaard, hebben de EU definitief verlaten. Dat maakt het Nederlandse pensioenstelsel nu echt uitzonderlijk in Europa. Dat terwijl de Brusselse invloed op solvabiliteitseisen en compliance toeneemt. Daar ligt een grote urgentie om meer dan ooit vinger aan de pols te houden en invloed uit te oefenen op regelgeving. Kortom, er is en blijft veel dynamiek in en rondom de pensioensector. Dat maakt het zo belangrijk dat we als sector wendbaar met alle ontwikkelingen en veranderingen om kunnen gaan. En dat doen we het beste samen!