Voorwoord

Voor u ligt de Agenda 2020 van de Pensioenfederatie: ons kompas voor komend jaar. Hierin kunt u lezen hoe we -vanuit een weloverwogen prioritering- inspelen op de vele uitdagingen waar de sector voor staat: de invulling van een nieuw pensioencontract, de lage rente, veranderingen op de arbeidsmarkt, nieuwe wet- en regelgeving en internationale ontwikkelingen – om er maar een aantal te noemen.


In de loop van het jaar kunnen prioriteiten veranderen, nieuwe thema’s opduiken en kunnen andere thema’s eerder dan voorzien uit de agenda worden geschrapt (al is dat laatste maar zelden het geval). Ook daar zijn we als Pensioenfederatie goed op voorbereid. We weten immers dat in onzekere tijden als deze flexibiliteit en verandervermogen minstens even belangrijk zijn als onze vakinhoudelijke expertise. Dat vergt ook van ons een andere manier van denken en doen.


Bij veel thema’s in deze agenda staan we als sector zelf aan het roer om ze tot een succes te maken. Denk aan deelnemersvertrouwen, pensioencommunicatie, zelfregulering en innovatie. Het is aan ons om op dat soort thema’s nog beter aan te sluiten bij de behoefte van onze deelnemers. Bij andere dossiers, zoals het nieuwe pensioencontract, zitten andere partijen meer direct aan het stuur, maar is de expertise die we - samen met onze leden - leveren onontbeerlijk om tot een goed resultaat te komen.


Als vertegenwoordiger van de pensioensector zien we het als onze primaire taak om de belangen van onze leden en hun deelnemers op de juiste manier te behartigen en op het juiste moment voor het voetlicht te brengen. Bijvoorbeeld in de (Europese) lobby of in gesprekken met toezichthouders. Maar ook door de sector te faciliteren in de visievorming voor de komende jaren. Juist omdat we in zo een dynamisch speelveld actief zijn, moeten we vandaag nadenken over de wereld van morgen én onze relevantie daarin. En door onze leden te ontzorgen, door kennis met elkaar te delen, servicedocumenten te maken en netwerkbijeenkomsten te organiseren.


Dat doen we ook in 2020 met de volle energie en kunde die u van ons mag verwachten. Niet enkel binnen het bestuur en bureau, maar juist ook samen met onze leden en diverse stakeholders. Met verenigde krachten sta je immers sterker in dat wat je bindt.


Samen met u werken we er elke dag aan dat Nederland ook in 2020 weer wordt uitgeroepen tot land met het beste pensioenstelsel van de wereld.


Shaktie Rambaran Mishre,

Bestuursvoorzitter