3.5 Governance pensioenfondsen: goed geregeld!


De governance van pensioenfondsen is aan verandering en uitdagingen onderhevig. Zo wordt in functie-eisen en gedragsregels steeds meer van pensioenfondsbestuurders gevraagd en zien zij onderwerpen op de bestuurstafel komen die vergaande kennis vereisen.


De fondsbestuurders staan ook steeds meer in de belangstelling, bij de deelnemers, de ministeries en de toezichthouder. Dat is ook niet vreemd, want de pensioenfondsen beheren een groot vermogen aan pensioengeld voor de deelnemers. In deze veeleisende bestuurlijke omgeving is het van belang dat de pensioenfondsen optimaal hun werk kunnen doen. Want een optimale governance draagt bij aan een waardevol pensioen voor de deelnemer.

In dit hoofdstuk:

  • Bestuurlijke inrichting

  • Regeldruk en uitvoeringskosten

  • Toezicht