3.4 Informatie-management: beheersbaar en doelmatig!


Pensioenfondsen hebben te maken met steeds meer datastromen; vooral data van deelnemers en over de opgebouwde pensioenen. Die datastromen zien we alleen maar toenemen in onze informatiegerichte samenleving. Tegelijkertijd zien we ook steeds meer informatie-uitvragen en -uitwisselingen die de nodige inspanning vergen van de sector. Informatie is daarmee een spilfunctie geworden. Het is dan ook essentieel voor pensioenfondsen om zo goed en efficiënt mogelijk met gevoelige data om te gaan en informatiestromen zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten. Immers, het is primair in het belang van de deelnemers dat zij gemakkelijk inzicht kunnen krijgen in hun pensioen, zonder dat dit leidt tot administratieve rompslomp of hoogoplopende kosten voor de pensioenfondsen.


De digitale omgeving van pensioenfondsen vraagt ook om steeds diepgaander kennis van systemen en van goede beheersmaatregelen. De digitale omgeving biedt enorme mogelijkheden voor het verwerken en analyseren van gegevens en communicatie met deelnemers. Tegelijkertijd ontstaan hierdoor nieuwe risico’s op het gebied van bijvoorbeeld dataveiligheid, privacy en procesbeheersing. Risico’s die van grote invloed kunnen zijn op het vertrouwen van deelnemers in de tweede pijler.

In dit hoofdstuk:

  • Informatiestromen

  • Databescherming

  • Kosten van informatiemanagement