3.3 Pensioen: waarde voor nu en in de toekomst


Voor deelnemers is het belangrijkste dat zij straks na hun werkzame leven een goed pensioen tegemoet kunnen zien. Een waardevol pensioen is de corebusiness van de pensioenfondsen en verbindt de leden van de Pensioenfederatie. De waarde van het pensioen is geen vaststaand gegeven, maar vergt voortdurend onderhoud. Gevoelig voor dynamiek op de financiële markten, meerjarige beleggingskeuzes van pensioenfondsen, maatschappelijke wensen en eisen en veranderingen in persoonlijke levens van deelnemers.


Met het in juni 2019 gesloten pensioenakkoord is een belangrijke stap gezet om het Nederlandse pensioenstelsel ook in de toekomst robuust te laten zijn. Daarvoor wordt onder meer een nieuw pensioencontract uitgewerkt. Tegelijkertijd zien we financiële uitdagingen die het hoofd moeten worden geboden om de waarde vast te kunnen houden, stelt de samenleving steeds meer eisen aan de duurzaamheid van het pensioen, krijgen deelnemers steeds meer pensioenkeuzes en wordt het steeds belangrijker om de impact van life events mee te wegen in het pensioenresultaat.

In dit hoofdstuk:

  • Een nieuw pensioencontract

  • Financiële uitdagingen

  • Maatschappelijk verantwoord en duurzaam

  • Keuzemogelijkheden voor deelnemers

  • Pensioen voor alle werkenden

  • Pensioen bij life events: bij scheiden en overlijden