3.2 Relatiemanagement Politiek en stakeholders: nuttige investering


In het kader van belangenbehartiging vindt zeer regelmatig overleg plaats met stakeholders zoals leden van de Tweede en Eerste Kamer, ambtenaren van verschillende ministeries en functionarissen van toezichthouders zoals DNB en AFM. Ook op Europees niveau onderhoudt de Pensioenfederatie contacten met de spelers die relevant zijn op het pensioenterrein. Die contacten zijn waardevol om de kwaliteit van wet- en regelgeving te bevorderen.


De Pensioenfederatie is er bij belangenbehartiging scherp op dat wijzigingen van beleid en toezicht effectief dienen te zijn. Met dit uitgangspunt beogen we voor elk beleidsdossier helder te maken wat het probleem is, waardoor het veroorzaakt wordt en welke mogelijke oplossingen effectief en efficiƫnt uitvoerbaar zijn. De druk op pensioenfondsen is hoog om een goed pensioen aan te bieden tegen relatief beperkte kosten. Voor de Pensioenfederatie is het beheersen van regeldruk en kosten dan ook een rode draad in lobbyactiviteiten en een aantal beleidsdossiers in het bijzonder.

In dit hoofdstuk:

  • Politiek Den Haag en Brussel

  • Stakeholders