3.1 Beeldvorming en communicatie over het tweede pijler pensioen


Door de ontstane onzekerheid voor deelnemers over de waarde van het pensioen is heldere communicatie over het tweede pijler pensioen een urgent aandachtspunt. De reputatie van de pensioensector is immers sterk verweven met de prestaties van de pensioenfondsen. Wordt een goed rendement behaald?, kan er worden geïndexeerd?, krijg je als deelnemer aan het eind van je werkzame leven wat je is beloofd? Overpromise en underdeliver zijn daarbij risico’s die het vertrouwen van deelnemers en gepensioneerden kunnen schaden. Dit alles maakt communicatie en beeldvorming tot belangrijke aandachtspunten voor de sector.


Welke beelden hebben deelnemers van het tweede pijler pensioen? Weten zij waarom we een tweede pijler pensioen kennen in Nederland, waarom dat zo is georganiseerd en welke voordelen zij daarvan genieten?

De actuele financiële situatie doet de alarmbellen flink afgaan. Dat is de deelnemers niet ontgaan en beïnvloedt de beeldvorming zodanig dat het belang en de onmiskenbaar sterke punten van het tweede pijler pensioen naar de achtergrond dreigen te verdwijnen. En dat terwijl de voordelen van solidariteit en collectiviteit nog recht overeind staan en de rendementen goed zijn. Maar zonder goede communicatie is het in langjarig perspectief plaatsen van financiële ontwikkelingen lastig voor deelnemers.


Hoe maken we de meerwaarde van het tweede pijler pensioen voldoende zichtbaar in onze communicatie? Welke kansen kunnen we daar nog benutten?

Kortom, de vraag is hoe we effectiever kunnen communiceren over het tweede pijler pensioen. De Pensioenfederatie wil in 2020 samen met de pensioenfondsen de meerwaarde van ons pensioen meer zichtbaar maken, zowel in de beeldvorming als in de communicatiemiddelen die we daarvoor inzetten.

In dit hoofdstuk:

  • Reputatie en beeldvorming pensioenfondsensector

  • Communicatie over tweede pijler pensioen