2.3 Strategische agenda voor de toekomst


De veranderingen in het pensioenlandschap volgen elkaar snel op waardoor de behoefte om verder vooruit te kijken groeit. Welke financieel-economische ontwikkelingen zien we de komende jaren en op de langere termijn? Welke verschuivingen zien we op de arbeidsmarkt, in de behoeften van deelnemers en in de ordening van de pensioenmarkt als zodanig?

Om kansen en uitdagingen van de toekomst in het vizier te krijgen en daarop een effectieve koers te kunnen uitzetten, stelt de Pensioenfederatie samen met haar leden een meerjarenvisie op. Daarin wordt een aantal strategische opties en keuzes voor de komende tien jaar in kaart gebracht. In het eerste kwartaal van 2020 gaat de Pensioenfederatie met al haar leden in gesprek om samen de gewenste koers voor de komende jaren te bepalen. De strategische meerjarenvisie wordt vervolgens doorvertaald naar de werkagenda van de Pensioenfederatie voor de komende jaren.